Hoe kan men het psychologisch gevoel van veiligheid vergroten?

HET PSYCHOLOGISCH GEVOEL VAN VEILIGHEID IN PRAKTIJK BRENGEN EN DE VOORDELEN ERVAN

  1.   Inleiding, wat is psychologische veiligheid?

We worden dagelijks opgeschrikt door 'psychologisch' slecht nieuws, vol met tragische incidenten en 'verhalen' die niet meer kunnen worden afgemaakt. Hierdoor raken velen als het ware geblokeerd en niet in staat om nog een betekenisvolle actie te gaan ondernemen.

Er is echter wel een mogelijkheid om te werken aan het psychologisch gevoel van veiligheid. Psychologische veiligheid wordt door de onderzoekers (Amy Edmondson, Jeff Polzer) omschreven als ‘een klimaat waarin mensen hun mogelijkheid herkennen alsook hun verantwoordelijkheid om het eigen psychologisch gevoel van angst te boven te komen, waardoor ze in staat zijn om  te praten, ook als het gaat over controversiële ideeën en vragen.

 2.     Psychologische veiligheid betekent een persoonlijke keuze om de blik gericht te kunnen houden op de toekomst

Het psychologisch gevoel van veiligheid wordt  belangrijk geacht voor zowel  individuele mensen alsook voor organisaties. Het vereist  het kunnen  denken en verder denken dan de huidige realiteit. Het betreft een persoonlijke keuze voor zowel gewone mensen alsook voor organisaties die gericht willen zijn op een toekomst hebben. Met andere woorden het gaat dan om een snelle persoonlijke keuze, die verder reikt dan het heden en de blik gericht houdt op de toekomst.

3.     Hoe kan men het psychologsch gevoel van veiligheid in praktijk brengen?

Het psychologisch gevoel van veiligheid begint met de verwachting uit te spreken en in praktijk te brengen, dat respect niet onderhandelbaar is. Dat betekent dat  mensen zelf hun gedrag moeten kunnen ‘modeleren’ op de consequentie die hun gedrag kan hebben, om vervolgens ook van anderen te kunnen verwachten dat zij hun gedrag kunnen gaan aanpassen om respectvol  met anderen te kunnen discussiëren, alsook van gedachten te kunnen wisselen.

Vervolgens kan men inclusiviteit  in praktijk brengen door  belangstelling te hebben in mensen en hen telkens te vragen naar  input van  ideeën, meningen, vragen te stellen over allerlei ‘issues’ en gebeurtenissen. Hoe meer mensen de kans krijgen om ook hun eigen mening te mogen geven, alsook een bijdrage te leveren aan een idee van anderen, des te meer kans ze zullen krijgen om zich ook 'psychologisch veilig' te gaan voelen om verder te denken, zich te uiten om te kunnen groeien in een samenleving, waarin de mogelijkheid van participatie niet wordt uitgesloten voor  ‘zwakkeren in de samenleving’ door  te zorgen dat zwakkeren in de samenleving niet ‘monddood’ gemaakt worden. Hierdoor wordt het kunnen vertrouwen op anderen, alsook het individueel gevoel van zelfvertrouwen  bij mensen vergroot, waardoor ze verder gaan groeien en zich blijven ontwikkelen. Men creëert  daarmee  ook het psychologisch gevoel van veiligheid.

Tenslotte kan men zorgen voor ‘gezonde’ conflicten en debatten. Een risico om het psychologsch gevoel van veiligheid te ondermijnen  is vaak afhankelijk van de reactie van anderen op iemands geuite ideeën en het conflict dat de geuite ideeën wellicht kunnen oproepen. Vandaar ook dat mensen anderen moeten kunnen aanmoedigen om  een open en een correcte, dus respectvolle communicatie te hebben en  bij het communiceren anderen de ruimte moet geven om  hun verschil van mening te kunnen uiten zonder dat men 'persoonlijk'' 'wordt, maar dat  de ‘issues’ aan de orde gesteld kunnen worden. Het persoonlijk gevoel van angst om  te mogen praten  wordt dan weggenomen en het psychologiscg gevoel van veiligheid neemt  dan langzamerhand des te meer toe.

4.     Het belang van  het constructief mogen experimenteren bewust aanmoedigen

Het mogen 'experimenteren' met een constructief idee betekent dat men fouten mag maken, om te kunnen leren om zich verder te kunnen blijven ontwikkelen. Zolang mensen niet de zekerheid hebben dat ze fouten kunnen maken die negatieve consequenties voor hen kan hebben, blijven ze onzeker in hun communicatie en zullen zich dan niet uiten en hun eigen mening naar voren brengen. Het betekent dat men bij het communiceren  constant de eigen rol moet evalueren, alsook de waarde van  nieuwsgierigheid van mensen moet kunnen belonen en zich ervan moet verzekeren dat mensen de kans van een dialoog krijgen om problemen op te kunnen lossen, niet ' monddood' gemaakt worden door hen 'psychologisch' uit te schakelen, te ‘bestraffen’ door hen consequent te negeren, maar veel meer consistent moet werken aan het creëren van een psychologisch gevoel van veiligheid zodat mensen kunnen blijven communiceren. Wellicht is dit ook voorwaarde voor het werken aan een gezondere samenleving.

 5.     Samengevat

Het psychologisch gevoel van veiligheid in praktijk brengen opent de mogelijkheid van een gezonde en voortdurende communicatie kunnen hebben met anderen, waardoor ze niet bang hoeven te zijn om te communiceren en hun mening naar voren te brengen. Het veronderstelt echter ook de wil en het principe van inclusiviteit in de praktijk brengen.

6.     VRAGEN TER REFLECTIE

  • Hoe denkt u over het ' psychologisch' gevoel van veiligheid?
  • Welke andere manieren zijn mogelijk om het psychologisch gevoel van veiligheid te vergroten voor Uzelf en voor anderen?
  • Is het psychologisch gevoel van veiligheid creëren een voorwaarde voor een open communicatie met andersdenkenden en andere culturen in de samenleving?
  • Hoe kan men open communicatie met andersdenkenden en andere culturen in de samenleving  bevorderen?
  • Kunt u een plan uitwerken voor het vergroten van Uw psychologisch gevoel van veiligheid ?

25 Mei 2018,

Drs.Arianda F.M.Bloem MBA

email: ariandabloem@gmail.com

 UW BIJDRAGE WORDT ZEER GEWAARDEERD!