KIKO TA EDUKASHON GLOBAL,KON POR KONTRIBUI NA EDUKASHON GLOBAL?

KIKO TA EDUKASHON GLOBAL I KON POR KONTRIBUI NA EDUKASHON GLOBAL?

1.     Introdukshon

Por konsiderá  edukashon global  un aserkamentu kreativo pa logra trese kambio den sosiedat, pa medio di un proseso di traha un kuríkulo di edukashon I enseñansa ku ta basá riba balornan universal manera por ehèmpel lo siguiente.

-      Toleransha

-      Solidaridat

-      Igualdat

-      Hustisia

-      Inklusividat

-      Koöperashon

-      Pas

-      No-violensha

-      Konfiansa

-      Konviví

 2.     Di kon Edukashon global t’asina importante, kiko ta su meta?

Tumando en kuenta ku mester hasi hende konsiente di loke ta sosodiendo  na mundu tur dia ku hende pa motibu di  situashon di pobresa, in-igualdat i ku tin komo kousa distribushon di rekurso, degradashon ambiental, konfliktonan ku violensha di derecho humano, ta krea nesesidat pa na promé lugá komprondé kompleksidat di loke ta kousa esei.

E meta ta pa por logra trese kambio den aktitut di hende ora nan siña reflehá riba nan mes ròl den sosiedat, tambe den mundu.

Edukashon global ta motivá, empoderá hende pa áktua mas aktivo i responsabel komo siudadano ku ta forma parti di mundu ku ta globalisando dia pa dia mas tantu. 

  META DI EDUKASHON GLOBAL TA BASIKAMENTE:

 KOMPRONDÉ

REFLEHÁ KRÍTIKAMENTE

TUMA AKSHON RESPONSABEL

TRESE KAMBO SUSTENIBEL DEN NOS SOSIEDAT. 

 3.     Kiko por ta tópikonan den edukashon global?

 Esei por varia semper bai pero algun ehèmpel ta:

 -      Aspektonan di globalisashon, internalisashon.

-      Nifikashon di globalisashon, internalisashon  den enseñansa I edukashon pa

       nos país (entre otro bentaha I disbentaha).

-      Kon krea aspektonan di globalisashon, internalisashon ku por ta duradero i ademas ta positivo.

-      Derechinan humano.

-      Kambio sustenibel den nos sosiedat.

-      Komunikashon interkultural ku ta enserá  tambe inklushon di rasa, religion I         biba na pas ku  otro, kontribuyendo na manera konstruktivo,positivamente         na  sosiedat. 

4.     Kuá metodología ‘Edukashon Global’ por  usa?

 Edukashon Global por hasi uso di metodología den aserkamentu manera:

-      Studiante ta para sentral.

-      Partisipashon aktivo di studiante.

-      Enseñansa, Edukashon ku ta basá riba partnernan den edukashon; es desir e maestro no t’un maestro ku ta solamente transmití konosementu i habilidat. Pero ta mas bien un ehèmpel pa studiante, un guiadó responsabel ku ta hasi uso di metodologia responsabel i apropia den e proseso di edukashon, siñamentu pa yuda studiante atkirí mas konosementu. Ke men maestro ta hasi uso di prosesonan edukativo, konstruktivo, pa yuda studiante logra mas mas konosementu, reflehá riba konosementu, emoshonnan, pero finalmente tambe riba su mes aktividatnan i aktitut den edukashon I siñamentu.

-      Hasi uso di studiante su mes eksperensha.

-      Hasi uso di aktividatnan den su instrukshon, metodologia ku ta responsabel.

-      Empoderá studiante.

 5.     Resumiendo

 Resumiendo por bisa ku Edukashon global ta basá riba balornan.

Algun ehèmpel ta: koöperá, toleransha, solidaridat, honestidat, hustisia, empatía, igualdat, responsabilidat, no-violensha, inklushon den diversidat pa por studia I traha eksitósamente ku personanan di diferente kultura, orígen pa logra metanan stipulá.

Edukashon global ta un proseso ku ta:

Kuminsá ku halsa konsientisashon di sierto problemanan global.

Krea konosementu mas profundo den kompleksidat dje problemanan global.

Studia kousanan profundo di tur‘issues’ku ta sosodé globalmente.

Enkurashá hende pa reflehá riba nan mes ròl den kada problema ku surgi i kon por kontribuí na solushon.

Dje forma ei ta traha na kambio positivo den aktitut I komportashon di hende.  Tambe ta motivá, empoderá hende pa bira mas aktivo na un manera ku ta mas responsabel pa por áktua ku konfiansa.

Reflekshon:

 1. Di kon ta importante pa por aserká i trata tur hende korekto, basá riba balornan  global?
 2. Kon por atkirí mas konosementu tokante Edukashon global?

Pa por atkirí mas Konosementu dje tópiko ‘Enseñansa Global', su nifikashon pa Enseñansa, m' a studia e tópiko di EDUKASHON GLOBAL ku tur su detaye den teoríanan eksistente, mas aktual ku ta posibel, inkluyendo su implikashonnan.

E estudio mester kondusí finalmente na duna rekomendashon pa logra enrikesé Futuro Maneho den Enseñansa i Edukashon Global na KÒRSOU.

ABO TAMBE KÉ YUDA DUNA UN APORTE  NA  UN  FUTURO PROGRAMA  DI  EDUKASHON GLOBAL KU POR TA MULTI-LINGUAL?

Pa mas informashon por tuma kontakto ku: ariandabloem@gmail.com

Number di telefòn: 7672268

KÒRSOU, 2 di OUGÙSTÙS 2018

 A.F.M.Bloem

 

HET EFFECTIEF GEBRUIKMAKEN VAN ZERO BASED BUDGETEREN

HOE KAN MEN ZERO BASED BUDGETEREN (ZBB) HANTEREN ALS EEN BETEKENISVOL INSTRUMENT VOOR GROEI EN KWALITEIT VAN EEN ORGANISATIE?

 1. 1.     Inleiding, welke zijn de uitgangspunten van ZBB?

Er zijn weinig management tools die overeenkomen met ‘ZERO BASED BUTGETEREN’ (ZBB) als een mogelijkheid om het volledige potentieel te bereiken in een organisatie.  

-        Het begint met gezamenlijk na te denken over alle activiteiten van  de organisatie in de afgelopen jaren om de falende punten te kunnen duiden, maar tevens de sterke punten te kunnen weergeven.

-        Door het weer gaan nadenken over de organisatie en de kernactiviteiten ervan  kan men een cultuuromslag krijgen waarin de mogelijkheid bestaat  om overeenstemming te bereiken en de organisatie nieuwe energie in te blazen.

Hierdoor budgeteert men niet meer wat er in het  afgelopen jaar nodig was, maar ontwikkelt men een geheel nieuw budget. Hetgeen erop neerkomt dat men niet meer werkt met meerjaren begroting waarin de oude gewoontes om maar geld uit te geven drastisch kan gaan veranderen. Voorwaarde is echter dat men daarbij de ‘lifestyle’ van de organisatie drastisch verandert. Bij het veranderen van ‘lifestyle’ kan men overbodige activiteiten overslaan en daardoor meer nadruk leggen op kernactiviteiten die een gezonde organisatie bewerkstelligen die tevens kan betekenen dat men ofwel‘afslankt’ of andere kernactiviteiten opneemt.

Logge organisatiestructuren met teveel lagen in niveau’s hebben als nadeel dat de organisatiestructuur dis-functioneel wordt en teveel kosten met zich meebrengt.

2.     Welke voorwaarden zijn nodig om het ZBB systeem als een strategisch instrument te hanteren?

Deze voorwaarden zijn als volgt.

-         Het bouwen van een diepe betrokkenheid en motivate in alle lagen van de organisatie.

-         Het bouwen van een nieuwe organisatiecultuur die verder reikt dan slechts  communicatie.

-         Het maken van de juiste strategische keuzes en mede daardoor kan bereiken dat er sprake kan zijn van elkaar ondersteunen.

        

3.     Wat kunnen de valkuilen zijn bij het toepassen van het ZBB?

Valkuil no.1

Allereerst het probleem van een  zgn openbare overeenstemming bereiken maar met een privé mening die ervan afwijkt. Daardoor is het gewenst om te werken aan de top vijf prioriteiten als agendapunten van elke organisatie  en hoe deze in een programmadesign kunnen worden omgezet. Vervolgens kan er op basis van dit programma gewerkt worden aan de implementatie ervan, waarbij  kosten management een fundamenteel uitgangspount moet worden van de organisatie. ZBB is geen kostensnijdend programma maar eerder een programma waarbij betrokkenheid van elk lid van de organisatie groter dient te worden om succes te bereiken en weerstanden alsook ontevredenheid te voorkomen bij de personeelsleden.

Valkuil no.2

Voorkom dat men overal in de organisatie stuit op pijnpunten door een verkeerde strategie te hanteren.

Velen associëren  ZBB als een kosten snijdend instrument, maar ZBB is eerder een manier om de organisatie te helpen een duidelijk onderscheid te maken tussen strategische en niet strategische kosten, zodat men elk dubbeltje dat men uitgeeft een prioriteit geeft en daardoor meer ‘return on investment ‘kan verkrijgen.

Men gaat ook door strategische prioriteiten vast te stellen in de organisatie, investeren in de kwaliteitskosten en de niet kwaliteitskosten schrappen of herzien.

Valkuil no. 3

-          Kosten contrôle wordt een eerste doel om na te streven.

Al te vaak zijn organisaties geneigd om ZBB te beschouwen als een kosten initiatief in plaats dat ze meer nadruk leggen op de andere dimensies zoals strategisch herinvesteren en daardoor groei kunnen bewerkstelligen en de medewerkers uit de organisatie het gevoel geven dat ze mede-eigenaar kunnen zijn. Daarmee bereikt men dat medewerkers  gemotiveerder zijn en medewerking geven. Door de organisatie simpelder te maken kunnen medewerkers hun taak ook zelfstandig uitvoeren en proces georienteerd blijven in plaats van slechts de nadruk te leggen op het bereiken van hoge productie resultaten die geen kwaliteits- producten kunnen zijn.

Valkuil no 4

-         Het niet herkennen dat de uitvoering altijd een zaak is van mensen.

Zelfs als organisaties een effectieve ZBB programma nastreven kan een gebrekkige uitvoeringsstrategie teveel nadruk leggen op ‘ruimte’, ‘gereedschap en materiaal’ en ‘benchmarking’ in plaats van te werken aan het bouwen en opbouwen van  de capaciteit van de mensen en deelnemers van de organisatie. Dat betekent dat men veel meer energie moet gaan besteden aan het trainen van een nieuwe set van ‘gedragingen en vaardigheden' en de manier waarop medewerkers dagelijks werken, door ook daarvoor een nieuwe manier te creëren om met kosten om te gaan en de dagelijkse kosten ‘bewust’ te gaan managen.

4.     Samengevat

ZBB  (ZERO BASED BUGETEREN) betekent een complete ombuiging in het denken van zowel het management alsook de medewerkers van een organisatie, door hen de mogelijkheid te bieden meer betrokken en gemotiveerd te raken in het managen van de organisatie.  Dit is mogelijk door het aanbieden van continue kwaliteitstrainingen om een zelfstandige  taak naar behoren te kunnen vervullen, waarbij de nadruk valt op kwaliteitsprocessen en de overbodige processen komen te vervallen.

Hierdoor verkrijgt men een cultuuromslag in de organisatie waarbij medewerkers overbodige kosten kunnen vermijden in het dagelijks werkproces en  meer kostenbewuste, kwaliteits keuzes gaan maken die de organisatie laten groeien. Het betekent tevens dat de organisatiestructuur minder log wordt. Men gaat meer procesgeorienteeerd  werken en legt de nadruk op kwaliteit van mensen die zelfstandig  werken aan hun taak.

Vragen ter reflectie

-         Hoe moet een stappenplan zijn om’ ZERO BASED BUDGETEREN’ (ZBB) als een modern en strategisch management instrument te gebruiken bij groei en ontwikkeling van organisaties?

-         Wat zijn de belangrijkste voordelen om gebruik te maken van ZBB?

-         Welke organisaties zijn het meest gebaat bij gebruik van ZBB?

-         Waarom is het belangrijk om bij het gebruiken van ZBB als strategisch instrument zich te richten op menselijke  kwaliteitsprocessen en groeimogelijkheden voor de organisatie?

-         Wanneer kan men het gebruik van ZBB evalueren en welke instrument(en) zijn daarbij wenselijk ?

 

26 Juli 2018, A.F.M.Bloem

 

Hoe kan men het psychologisch gevoel van veiligheid vergroten?

HET PSYCHOLOGISCH GEVOEL VAN VEILIGHEID IN PRAKTIJK BRENGEN EN DE VOORDELEN ERVAN

 1.   Inleiding, wat is psychologische veiligheid?

We worden dagelijks opgeschrikt door 'psychologisch' slecht nieuws, vol met tragische incidenten en 'verhalen' die niet meer kunnen worden afgemaakt. Hierdoor raken velen als het ware geblokeerd en niet in staat om nog een betekenisvolle actie te gaan ondernemen.

Er is echter wel een mogelijkheid om te werken aan het psychologisch gevoel van veiligheid. Psychologische veiligheid wordt door de onderzoekers (Amy Edmondson, Jeff Polzer) omschreven als ‘een klimaat waarin mensen hun mogelijkheid herkennen alsook hun verantwoordelijkheid om het eigen psychologisch gevoel van angst te boven te komen, waardoor ze in staat zijn om  te praten, ook als het gaat over controversiële ideeën en vragen.

 2.     Psychologische veiligheid betekent een persoonlijke keuze om de blik gericht te kunnen houden op de toekomst

Het psychologisch gevoel van veiligheid wordt  belangrijk geacht voor zowel  individuele mensen alsook voor organisaties. Het vereist  het kunnen denken en verder denken dan de huidige realiteit. Het betreft een persoonlijke keuze voor zowel gewone mensen alsook voor organisaties die gericht willen zijn op een toekomst hebben. Met andere woorden het gaat dan om een snelle persoonlijke keuze, die verder reikt dan het heden en de blik gericht houdt op de toekomst.

3.     Hoe kan men het psychologsch gevoel van veiligheid in praktijk brengen?

Het psychologisch gevoel van veiligheid begint met de verwachting uit te spreken en in praktijk te brengen, dat respect niet onderhandelbaar is. Dat betekent dat  mensen zelf hun gedrag moeten kunnen ‘modeleren’ op de consequentie die hun gedrag kan hebben, om vervolgens ook van anderen te kunnen verwachten dat zij hun gedrag kunnen gaan aanpassen om respectvol  met anderen te kunnen discussiëren, alsook van gedachten te kunnen wisselen.

Vervolgens kan men inclusiviteit  in praktijk brengen door  belangstelling te hebben in mensen en hen telkens te vragen naar  input van  ideeën, meningen, vragen te stellen over allerlei ‘issues’ en gebeurtenissen. Hoe meer mensen de kans krijgen om ook hun eigen mening te mogen geven, alsook een bijdrage te leveren aan een idee van anderen, des te meer kans ze zullen krijgen om zich ook 'psychologisch veilig' te gaan voelen om verder te denken, zich te uiten om te kunnen groeien in een samenleving, waarin de mogelijkheid van participatie niet wordt uitgesloten voor  ‘zwakkeren in de samenleving’ door  te zorgen dat zwakkeren in de samenleving niet ‘monddood’ gemaakt worden. Hierdoor wordt het kunnen vertrouwen op anderen, alsook het individueel gevoel van zelfvertrouwen  bij mensen vergroot, waardoor ze verder gaan groeien en zich blijven ontwikkelen. Men creëert  daarmee  ook het psychologisch gevoel van veiligheid.

Tenslotte kan men zorgen voor ‘gezonde’ conflicten en debatten. Een risico om het psychologsch gevoel van veiligheid te ondermijnen  is vaak afhankelijk van de reactie van anderen op iemands geuite ideeën en het conflict dat de geuite ideeën wellicht kunnen oproepen. Vandaar ook dat mensen anderen moeten kunnen aanmoedigen om  een open en een correcte, dus respectvolle communicatie te hebben en  bij het communiceren anderen de ruimte moet geven om  hun verschil van mening te kunnen uiten zonder dat men 'persoonlijk'' 'wordt, maar dat  de ‘issues’ aan de orde gesteld kunnen worden. Het persoonlijk gevoel van angst om  te mogen praten  wordt dan weggenomen en het psychologisch gevoel van veiligheid neemt  dan langzamerhand des te meer toe.

4.     Het belang van  het constructief mogen experimenteren bewust aanmoedigen

Het mogen 'experimenteren' met een constructief idee betekent dat men fouten mag maken, om te kunnen leren om zich verder te kunnen blijven ontwikkelen. Zolang mensen niet de zekerheid hebben dat ze fouten kunnen maken die negatieve consequenties voor hen kan hebben, blijven ze onzeker in hun communicatie en zullen zich dan niet uiten en hun eigen mening naar voren brengen. Het betekent dat men bij het communiceren  constant de eigen rol moet evalueren, alsook de waarde van  nieuwsgierigheid van mensen moet kunnen belonen en zich ervan moet verzekeren dat mensen de kans van een dialoog krijgen om problemen op te kunnen lossen, niet ' monddood' gemaakt worden door hen 'psychologisch' uit te schakelen, te ‘bestraffen’ door hen consequent te negeren, maar veel meer consistent moet werken aan het creëren van een psychologisch gevoel van veiligheid zodat mensen kunnen blijven communiceren. Wellicht is dit ook voorwaarde voor het werken aan een gezondere samenleving.

 5.     Samengevat

Het psychologisch gevoel van veiligheid in praktijk brengen opent de mogelijkheid van een gezonde en voortdurende communicatie kunnen hebben met anderen, waardoor ze niet bang hoeven te zijn om te communiceren en hun mening naar voren te brengen. Het veronderstelt echter ook de wil en het principe van inclusiviteit in de praktijk brengen.

6.     VRAGEN TER REFLECTIE

 • Hoe denkt u over het ' psychologisch' gevoel van veiligheid?
 • Welke andere manieren zijn mogelijk om het psychologisch gevoel van veiligheid te vergroten voor Uzelf en voor anderen?
 • Is het psychologisch gevoel van veiligheid creëren een voorwaarde voor een open communicatie met andersdenkenden en andere culturen in de samenleving?
 • Hoe kan men open communicatie met andersdenkenden en andere culturen in de samenleving  bevorderen?
 • Kunt u een plan uitwerken voor het vergroten van Uw psychologisch gevoel van veiligheid ?

25 Mei 2018,

Drs.Arianda F.M.Bloem MBA

email: ariandabloem@gmail.com

 UW BIJDRAGE WORDT ZEER GEWAARDEERD!

STRATEGIA PA LESAMENTU I STUDIAMENTU

Strategia di lesamentu ku por usa pa tur lesadó

 1. Introdukshon

Sòru pa tur studiante pasa dor di e teksto huntu ku un partner di estudio, promé ku nan kuminsá lesa, hasiendo opservashonnan tokante lo siguiente preguntanan, ku ta dirihí nan atenshon.

2. Strategia di lesamentu ku un partner 

Strategia di lesamentu ku un partner ta enserá sigui siguiente pasonan konhuntamentu.

-      Kiko bo a nota den e teksto?

-      Kiko bo ta nota ora bo mira e pinturanan, e palabranan ku ta di drùk mas vèt òf ku ta di drùk schuin, e título, tin sub- título, e promé I delaster palabranan di kada paragráf.

-      Ora un studiante hasi un opservashon, su partner ta hasi un opservashon ku ta mas tantu. Esei ta hasi nan opservashon den grupo mas akurát. Studiantenan por kompatí ku otro durante sinku minüt pa mira kua grupo ta bin ku mas remarke i opservashon.

 Lesa: kada studiante dje grupo (2 persona) por lesa un paragráf dje teksto silensionamente. Despues nan ta lesa e teksto kompletu te ora nan ta sinti ku nan a komprondé e teksto. Nan mag di usa un marker òf stift pa sierto palabranan klave durante lesamentu. Tambe por usa un dikshonario pa palabranan ku nan no a komprondé.

-      Informashon ku ta importante por keda marká ku un marker. Despues di lesamentu e studiantenan ta repasá pa medio dje informashon ku a keda marká, loke ta importante I  tur detayenan. Nan mag  usa un marker òf nan ta usa un’ POST it’.    Tur loke a keda usá pa hasi opservashon I marka detayenan ta importante.

3. KOÖPERÁ  I DISKUTÍ.

Kada miembro dje tim ta kompartí lo siguiente ku su partner. Kua detaye importante abo a haña den e paragráf ku nos a lesa?

 • Kua pregunta bo a hasi mientras bo tabata lesando?
 • Ki fecha e outor a usa pa skirbi?
 • Kon abo lo resumí e puntonan mas importante usando bo mes palabranan?

4. HASI ANOTASHON

Studiantenan por redusí nan komentario di kada paragraf riba un liña. Nan por numerá paragráfnan den e teksto. Nan mag  usa un notebook pa hasi  tur anotashon.

 E strategia  di lesamentu ta krea un set di anotashon riba kua studiantenan  a skirbi tur loke ta informashon importante saká for di kada paragráf.  E proseso di analisá kada paragraf dje teksto ta kondusí na haña informashon ku ta mas profundo ku normalmente nan ta haña ora nan a lesa supervisialmente. Dor di a profundisá , a hasi anotashon. studiantenan ta keda korda e loke nan a lesa. E strategia di lesamentu  ku un partner hasiendo uso di anotashon ta hasi lesamentu menos pisá. Nan a diskutí ku nan partner I esei tambe tambe ta kondusí na keda korda mihó loke ta importante I su esensia.

 D.   STUDIA I REPASÁ

Siguiendo e stapnan manera ta deskribí ta duna studiantenan un téknika di studia, pasobra nan anotashon hasí ta sirbi pa despues por sigui ku mas estudio òf siña skirbi tekstonan. Hasta pa siña duna resúmen di loke ta importante pa despues ora ta nesesario semper bai nan tin nan anotashonnan pa splika otro hende òf tene un presentashon I konstestá preguntanan ku otro hende ta hasi. Pues ta importante pa warda tur anotashon , preguntanan ku a keda hasí.

E.   RESUMIENDO

Lesando dje forma deskribí, hasiendo uso di un partner pa lesamentu I hasi anotashon ku ta ser usá I preguntanan hasí, traha resúmen di kada paragráf pa depues saka den un frase só, loke ta esensial ta siña studiantenan kon  nan ta bira lesadó ku ta mas krítiko  ku ta halsa nan grado di komprenshon. Ademas djesei na ta eksperenshá ku lesamentu no ta algu pisá I difísil. Pues nan grado di komprendé ta sigui oumentá.  E produkto final ta krea finalmente un instrumento di estudio ku por ser usá pa kualke okashon ora ta nesesario pa studiantenan  referí  né  pa por duna splikashon den un presentashon na otronan.

fecha: 5-8-2018 KORSOU

ariandabloem@gmail.com